Centrum Sąsiedzkie
Witomino, Gdynia
Listopad 2017
Description:
Zwycięski projekt konkursowy na Centrum Sąsiedzkie dzielnicy Witomino w Gdyni. Współpraca PB/ studio i Filip Kozarski.